DIALOG gabinet logopedyczny Zwoleń

oferta

Diagnoza
 • Wywiad z rodzicami.
 • Badanie wymowy.
 • Badanie motoryki narządów mowy.
 • Badanie słuchu fonematycznego.
 • Orientacyjne badanie słuchu.
Terapia

 • Terapia sygmatyzmu – niepoprawnej wymowy głosek, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.
 • Terapia rotacyzmu – niepoprawnej wymowy głoski r.
 • Terapia gammacyzmu i kappacyzmu – niepoprawnej wymowy głoski g i k.
 • Terapia pozostałych głosek.
 • Terapia mowy bezdźwięcznej – kiedy dziecko zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi np. zamiast woda mówi fota.
 • Terapia nosowania – kiedy głoski ustne mają poszum nosowy.
 • Terapia jąkania.
 • Terapia dysleksji, dysortografii, dysgrafii.

Terapia prowadzona jest indywidualnie z każdym pacjentem.

Pacjenci Czas trwania Cena
Dzieci w normie rozwojowej 40 minut 40 zł
Dzieci z zaburzeniami rozwoju, np. ADHD 30 minut 40 zł
Dorośli 40 minut 40 zł
© 2011 R.G.  Valid XHTML 1.0 Strict