DIALOG gabinet logopedyczny Zwoleń

vademecum

Opóźniony rozwój mowy

     Opóźniony rozwój mowy  to termin określający zjawisko wolniejszego kształtowania się czynności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych danego dziecka w porównaniu z jego rówieśnikami.

     W ocenie zjawiska opóźnienia należy wziąć po uwagę:

 • kryterium ilościowe (ile dźwięków wymawia dziecko, zasób słownictwa biernego i czynnego, czy konstruuje zdania proste czy złożone);
 • kryterium jakościowe (poprawność wymowy dźwięków, słów, umiejętność konstruowania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie);
 • wiek, w którym dziecko wypowiada pierwsze słowa, zdania;
 • odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi etapami rozwoju mowy;
 • poziom rozumienia przez dziecko mowy innych, rozumienie jego mowy przez otoczenie.

     O opóźnieniu mowy mogą zatem świadczyć:

 • późniejsze pojawienie się gaworzenia;
 • późniejsze pojawienie się pierwszych słów;
 • ubóstwo czynnego i biernego słownika, brak niektórych części mowy;
 • późniejsze pojawienie się zdań prostych i złożonych;
 • zbyt długo utrzymujące się niepoprawne struktury gramatyczne;
 • zbyt długo utrzymująca się nieprawidłowa wymowa różnych dźwięków mowy.
G. Jastrzębowska, Opóźnienie rozwoju mowy – przejaw nieprawidłowości rozwojowych, [w:]  Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, G. Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.),Uniwersytet Opolski, Opole 2003

 

© 2011 R.G.  Valid XHTML 1.0 Strict